Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Koop nog in 2018 uw pensioen in eigen beheer af - 4-Vision

  • 26 december 2018
  • Geen reacties

Sinds 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Wanneer wordt gekozen voor afkoop, wordt er een korting op de te betalen belasting gegeven. Deze korting wordt echter elk jaar stapsgewijs verlaagd. In 2018 is deze korting nog 25% en per 2019 zal deze 19,5% worden. Mocht men twijfelen om het pensioen in eigen beheer af te kopen, dan kan het voordelig zijn om dit jaar de knoop nog door te hakken.

Voorbeeld

Stel het af te kopen pensioen betreft een bedrag ad EUR 100.000. We nemen aan dat de persoon in de hoogste schijf van 51,95% valt.

Wanneer het pensioen in 2018 wordt afgekocht, zal EUR 100.000 x 75% = EUR 75.000 x 51,95% = EUR 38.962 aan belasting betaald dienen te worden

Wanneer het pensioen in 2019 wordt afgekocht, zal EUR 100.000 x 80,5% = EUR 80.500 x 51,95% = EUR 41.819 aan belasting betaald dienen te worden.