Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee? - 4-Vision

  • 15 oktober 2018
  • Geen reacties

In de aanbiedingsbrief van Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om, met name, de rekening-courantschulden van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV terug te dringen.[1] In de nieuwsberichten is vaak de rekening-courantschuld genoemd, terwijl in de aanbiedingsbrief over alle schulden wordt gesproken, dus ook hypotheken en andere geldleningen.

Wanneer de geldleningen boven de EUR 500.000 uitkomen, zal het meerdere worden belast als uitkomen uit aanmerkelijk belang tegen een tarief van 26,9%.[2]

De volgende counteren worden aangehaald voor de maatregel:[3]

  • Als de totale som van schulden van de aandeelhouder aan zijn eigen vennootschap meer dan EUR 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Alleen de huidige financiering van de eigen woning wordt veiliggesteld, al is nog niet te zeggen hoe deze overgangsmaatregel eruit gaat zien. Alle andere schulden boven EUR 500.000 zullen dus worden belast.

Het kan nuttig zijn om in 2019, met nog een belastingtarief van 25%, vast de schulden te gaan verlagen.

[1] Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2019, p. 5.

[2] Vanaf 2021

[3] Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2019, p. 5.