Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

De Totzo regeling | Belastingadvies van 4-Vision

  • 21 april 2020
  • Geen reacties

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO)


De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO) geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA). 
Een van de maatregelen die het kabinet genomen heeft is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling geeft ondernemers, die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien een  financiële ondersteuning tot het sociaal minimum. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten, loopt vanaf 1 maart 2020 tot vooralsnog 1 juni 2020 en biedt ondersteuning voor maximaal 3 maanden een uitkering voor een alleenstaande van maximum €1.000 netto per maand en voor gehuwden, samenwonenden (met kinderen), fiscale partners tot maximum €1.500 netto per maand. Het gaat om een aanvulling op het nog bestaande inkomen tot dit sociaal minimum. Het betreft een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden. Er wordt enkel gekeken naar het inkomen van de aanvrager en dus niet naar dat van de partner of naar je vermogen.

De gemeente waarin je woont voert de regeling uit. De aanvullende inkomensondersteuning vraag je met terugwerkende kracht aan per 1 maart 2020 of per de datum van de aanvraag, waarbij je kunt kiezen tussen een aanvraag van 1, 2 of 3 maanden. Vraag je de ondersteuning aan per 30 april en voor 3 maanden (tot 31 juli) dan wordt de uitkering uitbetaald over de maanden mei, juni en juli 2020.

Daarnaast kent deze regeling voor bedrijven waarvan het voortbestaan op de tocht staan een lening voor bedrijfskapitaal tot een maximaal leningsbedrag van €10.157 tegen 2% rente. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Na 1 januari 2021 is nog uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden.

Voor wie is deze (Tozo) regeling bedoeld:

Voor ondernemers

Zij moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moeten voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben.

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA)

Een DGA van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

Voor de volledige regeling met voorwaarden verwijzen wij naar deze website.

Mogelijkheden voor de DGA en zijn B.V.

De maatregelen van onze regering tegen het coronavirus kan ook veel impact hebben op de DGA. Een DGA waarvan zijn BV in zwaar weer terecht gekomen is en waarvan de continuïteit van de B.V. in het gedrang is gekomen heeft de mogelijkheid om het gebruikelijk loon te verlagen, waarbij niet uitgesloten is dat het loon tijdelijk nihil zal zijn. De verlaging mag niet met terugwerkende kracht. Het tijdelijk lager gebruikelijk loon of wellicht zelfs nihil kan tot gevolg hebben dat het netto inkomen over deze periode onder het bijstandsniveau terecht komt, waardoor een beroep gedaan kan worden op de hierboven genoemde TOZO regeling en het netto inkomen aangevuld kan worden tot €1.000 netto per maand voor alleenstaanden en €1.500 netto per maand voor gehuwden, fiscale partners.

De verlaging van het gebruikelijk loon moet gerechtvaardigd zijn en moet mede afhankelijk zijn van de financiële positie van de vennootschap. Een verlaging is gerechtvaardigd als de inkomsten van de vennootschap sterk of zelfs tot nihil dalen, waardoor het voortbestaan bedreigd wordt. De vennootschap heeft tevens geen of onvoldoende financiële reserves. Is dit laatste niet het geval dat is er niet sprake van een continuïteit issue en is een verlaging van het loon en een aanvraag op de TOZO regeling ongegrond. Het kabinet heeft dit ook aangegeven en een doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.  Dus wees alert.

Advies op maat

Hebt u nog vragen, zijn er nog onduidelijkheden of heeft u ondersteuning nodig voor de aanvraag dan kunt u contact met ons opnemen. Mail ons op info@4-vision.n of bel 088-0129900.