Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Het lage-inkomensvoordeel: bijdragen tot wel € 2000 per jaar - 4-Vision

  • 11 juli 2017
  • Geen reacties

Heeft u al gehoord van het lage-inkomensvoordeel? Deze nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers is sinds 1 januari van dit jaar van kracht en biedt u als werkgever aantrekkelijke premiekortingen op loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Het financiële voordeel kan oplopen tot wel € 2000 per werknemer per jaar. Benieuwd of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel? Wij lichten de details graag voor u toe. Lees onderstaand artikel door en neem bij vragen gerust contact met ons op.

LIV: heeft u er recht op?

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit nieuwe systeem voor loonkostenvoordelen maakt het voor u als werkgever eenvoudiger om ouderen of mensen met een arbeidsbeperking een contract aan te bieden. Ook is het door deze financiële bijdrage goedkoper om werknemers met een laag loon in dienst te nemen én te houden. De loonkosten kunnen op die manier laag blijven zonder dat er gekort hoeft te worden op het salaris van de werknemer.
De hoogte van het LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon. Om recht te hebben op het LIV moet een werknemer voldoen aan drie voorwaarden:

  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer is minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder;
  • Het aantal verloonde uren per jaar van de werknemer is minstens 1248;
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het aantal verloonde uren is het aantal uren waarover u loon betaalt. Daaronder vallen de contracturen (de uren die u met de werknemer bent overeengekomen plus niet-gewerkte maar wel volledig uitbetaalde uren bij verlof of ziekte) en uitbetaalde extra uren zoals overuren. Onbetaald verlof en arbeidsduurverkortingsuren worden niet gerekend onder het aantal verloonde uren.

Financieel voordeel met terugwerkende kracht

Een aantrekkelijk aspect van deze regeling is dat het lage-inkomensvoordeel ook geldt voor werknemers die vóór 1 januari 2017 al in dienst waren. Om in aanmerking te komen voor het financiële voordeel is het van het grootste belang dat uw aangiften compleet en kloppend zijn. Ook het exacte aantal verloonde uren is van belang. U kunt het lage-inkomensvoordeel (tot wel € 2000 per werknemer per jaar) gedeeltelijk of helemaal mislopen als gegevens in uw aangiften onverhoopt niet correct zijn.
Het advies van 4-VISION is daarom om uw loonkostenaangiften onder te brengen bij een expert. 4-VISION kan u tevens adviseren op het gebied van verwante zaken zoals de mobiliteitsbonus en loondispensatie. Neem gerust contact met ons op, we zoeken graag voor u uit of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel.