Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Meer onbelast vergoeden in 2020 - 4-Vision

  • 24 januari 2020
  • Geen reacties

Goed nieuws voor ondernemers met personeel. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling aanzienlijk verruimd. Hierdoor kunt u als werkgever uw werknemers meer onbelaste vergoedingen geven. Hieronder leggen we uit wat dat precies voor u betekent. Ook vertellen we welke andere wijzigingen er dit jaar zijn in de Werkkostenregeling.

Maximaal € 2.000 meer onbelast vergoeden

De belangrijkste wijziging in de Werkkostenregeling is zoals gezegd dat de vrije ruimte is verruimd. In 2019 mocht u nog onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom. Dit jaar wordt dat met 0,5% verhoogd tot 1,7% van de loonsom. Het percentage van 1,7% geldt voor de eerste €400.000 van de loonsom. Hierdoor kunnen werkgevers dus maximaal €2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven dan vorig jaar. Bij een loonsom van €400.000 mogen werkgevers in de nieuwe situatie €6.800 onbelast vergoeden. In 2019 was dat nog maximaal €4.800. Voor het bedrag boven de €400.000 geldt het oude percentage van 1,2%.

Korting op producten uit eigen bedrijf

Een andere wijziging in de Werkkostenregeling betreft de korting op producten uit eigen bedrijf. Net als voorheen mag u werknemers dit jaar twintig procent korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van €500 per jaar per werknemer. Vanaf 1 januari bepaalt de Belastingdienst de waarde van deze producten aan de hand van de commerciële waarde of winkelwaarde, inclusief btw. Nu kunt u deze waarde nog vaststellen op het bedrag dat u aan derden in rekening brengt.

Langer tijd voor aangeven eindheffing

Ook nieuw in de Werkkostenregeling is dat u vanaf dit jaar langer de tijd krijgt voor het aangeven van de eindheffing. Over de vergoedingen die buiten de vrije ruimte vallen, betaalt u tachtig procent eindheffing. Voorheen moest u dit uiterlijk aangeven in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2020 mag u dat ook in het tweede aangiftetijdvak doen. Dat is vooral prettig voor ondernemers die hun vrije ruimte pas aan het eind van het jaar benutten. De facturen voor kerstpakketten en personeelsfeesten komen vaak pas in januari. Mocht de vrije ruimte zijn overschreden, dan is er vanaf nu meer tijd om dit administratief correct af te handelen.

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Laatste wijziging betreft de VOG. Vanaf 2020 valt een vergoeding van de kosten van een aanvraag van een VOG onder een gerichte vrijstelling. In 2019 ging dit nog ten laste van de vrije ruimte.

Wij helpen u graag

Bij het goed toepassen van de Werkkostenregeling komt nogal wat kijken. Welke vergoedingen vallen onder de vrije ruimte en welke niet? Hoe richt u uw administratie zo in dat u altijd goed zicht hebt op de beschikbare vrije ruimte? Hoe past u uw vergoedingenbeleid zodanig aan dat u binnen de vrije ruimte blijft? Hoe bepaalt u of en hoeveel eindheffing er betaald moet worden?

De deskundige adviseurs van 4-Vision helpen u graag om optimaal en foutloos gebruik te maken van de Werkkostenregeling. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.