Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Ook in 2020 MIT haalbaarheid-subsidie voor mkb-ondernemers - 4-Vision

 • 21 februari 2020
 • Geen reacties

Bent u als mkb-ondernemer actief bezig met innovatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie om de haalbaarheid van uw innovatieproject in kaart te brengen. Vanaf 7 april 2020 kunt u zich aanmelden voor het verkrijgen van deze MIT-haalbaarheid-subsidie. De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000 per project. Er is slechts een beperkt budget beschikbaar. Zorg daarom dat u uw aanvraag tijdig en volledig indient.

Waarom MIT?

De MIT-haalbaarheid-subsidie is onderdeel van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De MIT is in het leven geroepen om innovaties in het mkb beter te laten aansluiten bij de agenda’s van de topsectoren. De overheid wil via subsidies innovatieve mkb-ondernemers laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid. Binnen het topsectorenbeleid staat het bevorderen van samenwerken tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid centraal op het gebied van innovatie. Behalve MIT haalbaarheid-subsidie kunt u binnen de MIT ook subsidie aanvragen voor MIT-samenwerkingsprojecten.

Wat houdt een MIT-haalbaarheidsproject precies in?

Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of eventueel een combinatie tussen een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsproject bestaat voor ten minste 60 procent van de kosten uit een haalbaarheidsstudie. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

 • Octrooionderzoek
 • Literatuuronderzoek
 • Inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners
 • Concurrentieanalyse
 • Verkenning van de markt

Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit deskresearch. Om het bouwen van bijvoorbeeld een commercieel bruikbaar prototype onder de subsidiabele kosten te laten vallen, moet u de haalbaarheidsstudie combineren met experimenteel onderzoek.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Indien u als mkb-ondernemer actief bezig bent met innovatie in een van de onderstaande topsectoren kunt u in aanmerking komen voor MIThaalbaarheid-subsidie. Voorstellen voor innovatieprojecten moeten vallen binnen de programma’s van deze negen topsectoren.

 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Energie
 • Logistiek & Transport
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Agri&Food
 • Chemie (en Biobased)
 • Creatieve Industrie
 • Water & Maritiem
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT-haalbaarheid-subsidie. Zo zijn alleen de kosten van de aanvrager subsidiabel en
dient u binnen vier maanden na het indienen van de aanvraag te starten met de uitvoering van het project. De looptijd van het haalbaarheidsproject mag maximaal een jaar bedragen.

Snel handelen geboden

Wilt u graag gebruik maken van de MIT-haalbaarheid-subsidie? Dan is het belangrijk dat u snel stappen onderneemt. Er is slechts een beperkt subsidiebudget beschikbaar. Toekennen van subsidiegelden geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving start op 7 april 2020 om 09:00 uur en sluit 10 september 2020 om 17:00 uur.

Wilt u zeker weten dat u uw aanvraag tijdig en volledig indient? Onze specialisten helpen u graag bij het voorbereiden en/of opstellen van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op uw innovatieplannen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of direct een afspraak inplannen? Belt u dan met 088-0129900 of stuur ons een e-mail.