Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Teruggaaf VPB of IB 2019 - 4-Vision

  • 18 maart 2020
  • Geen reacties

Veel ondernemers hebben in 2019 nog een mooi resultaat gehad. Vaak is er al een voorlopige aanslag over 2019 ontvangen en betaald. Wij adviseren deze aanslag aan te passen en daarbij rekening te houden met eventuele verliezen die in 2020 zullen worden geleden. Deze verliezen zullen namelijk resulteren in een lagere aanslag over 2019.

(Voorlopige) verliesverrekening

Indien in 2020 verlies wordt geleden dan kan dit worden verrekend met winsten uit 2019. Al onze klanten lopen mee in onze uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit betekent dat wij de aangifte 2019 uiterlijk op 30 april 2021 in moeten dienen. In 2021 weten wij ook precies hoe hoog het eventuele verlies over 2020 zal zijn en kunnen we deze aangifte ook direct doen.

Normaal gesproken vind verliesverrekening pas plaats indien de aanslag 2020 definitief is, dit kan echter meer dan 3 jaar duren. Met een verzoek voor voorlopige verliesverrekening wordt alvast 80% van het verlies verrekend. Door de aangifte 2019 en 2020 direct na elkaar in te dienen en dan een verzoek in te dienen voor voorlopige verliesverrekening, hoeft de belasting over het jaar 2019 niet voorgefinancierd te worden.

Aanpassing voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 2019

Als de aangifte 2019 nog niet is ingediend kunnen wij de winstverwachting voor 2019 bijstellen naar een ander niveau. De teveel betaalde belasting zal door de Belastingdienst worden terugbetaald. Het aanpassen van deze aanslag is 10 minuten werk en levert een direct cashflow voordeel op. Wij menen dat het logisch is de winstverwachting behoorlijk bij te stellen als gevolg van verliezen die in 2020 worden verwacht.

Belastingrente

Normaal gesproken betaald u 8% belastingrente over VPB aanslagen en 4% over IB aanslagen. Deze rente is verlaagd naar 0,01%. Voor vennootschaps- of inkomstenbelastingschulden over 2019 geldt dus dat er slechts 0,01% belastingrente verschuldigd zal zijn. Het is daarom sterk aan te raden om de betaling van deze belasting zo lang mogelijk uit te stellen.