Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Marthe Kamphuis, auteur op 4-Vision

Afschaffing Wet DBA

Afschaffing Wet DBA Tot 2016 was het voor lange tijd de VAR-regeling (Verklaring arbeidsrelatie) die kwesties omtrent ZZP’ers regelde op fiscaal gebied. Om meer helderheid te krijgen en duidelijkheid te scheppen, werd de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in het leven geroepen. Deze wet heeft echter niet aan haar verwachtingen kunnen voldoen, en in het

  • 7 maart 2019

Belasting besparen? Hang kunst aan de muur!

Een manier om belasting te besparen is door kunstwerken aan te schaffen. Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds kan wat kunst de woning, en zo het leefgenot, aanzienlijk verfraaien, anderzijds zal de belasting op het inkomen uit sparen en beleggen afnemen. Hoe wordt belasting bespaard? In artikel 5.8 van de Wet op de inkomstenbelasting

  • 31 augustus 2018

Fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin

Fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin Tegenwoordig handelt een groot deel van Nederland in diverse cryptovaluta. In de media wordt ook steeds meer aandacht besteed aan diverse cryptovaluta en de blockchaintechnologie. Op het fiscale gebied is men vaak minder bekend met de behandeling van cryptovaluta. In dit artikel zullen daarom diverse

  • 31 januari 2018

Monumentenpanden: welke kosten komen in aftrek?

Wanneer u in het bezit bent van een monumentenpand kunt u een deel van de onderhoudskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Uit de praktijk komt naar voren dat vaak niet helder is welke kosten in aftrek kunnen worden gebracht. In dit artikel zal het onderscheid tussen eigenaarslasten en huurderslasten; en onderhoudskosten en verbeteringskosten worden verduidelijkt. Uitgaven

  • 27 januari 2018

Het einde van de inkeerregeling

Het einde van de inkeerregeling In een onlangs door ons gepubliceerd artikel zijn wij ingegaan op de fiscale boetes, die opgelegd kunnen worden, wanneer u als belastingplichtige niet aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Eén van de gevallen waarin dit kan gebeuren, is de situatie dat er geld in het buitenland wordt gehouden en dit opzettelijk

  • 20 december 2017

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in een zaak waarin de belanghebbende in zijn hoedanigheid van directeur-grootaandeelhouder (DGA) een dubbele boete opgelegd heeft gekregen, omdat hij heeft nagelaten een suppletieaangifte BTW in te dienen. Hieronder zal een korte uiteenzetting van de feiten worden gegeven,

  • 13 december 2017

Fiscale eindejaarstips 2017

Fiscale eindejaarstips 2017 Het kalenderjaar zit er alweer bijna op en ook dit jaar is er op fiscaal gebied weer veel veranderd en in de media geweest. Denk daarbij aan de Panama Papers, het belastingplan 2018 en het nieuwe regeerakkoord. Er komen de aankomende jaren veel wijzigingen aan en daarom kan het voor u, als

  • 13 december 2017

Het verstrekken van informatie aan de fiscus

Als belastingplichtige bent u verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit voor de belastingheffing van belang kan zijn. Daarnaast zijn sommige belastingplichtigen verplicht om een administratie bij te houden waaruit gegevens kunnen blijken die van belang zijn voor de belastingheffing. Deze informatieverplichtingen zijn van groot belang voor de Belastingdienst. Zonder uw goede medewerking

  • 12 december 2017

Regeerakkoord Rutte III: vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Eindelijk is het zover: VVD, CDA, D66 en de CU zijn tot een regeerakkoord gekomen. In het regeerakkoord Rutte III, welke op 10 oktober is gepresenteerd, zien we een groot aantal maatregelen en regelgevingen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Wat zien we voor veranderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting en

  • 18 oktober 2017

Regeerakkoord Rutte III: dit moet u weten over inkomstenbelasting

Na maanden van onderhandelingen zijn de partijen VVD, CDA, D66 en de CU eindelijk tot een akkoord gekomen. In het regeerakkoord, welke op 10 oktober is gepresenteerd, zijn een groot aantal maatregelen en regelgevingen opgenomen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Een groot deel van de maatregelen hebben veranderingen op fiscaal

  • 18 oktober 2017